Gart z Bakru Jonny vom Fluchtweg x Wylma Vikar, velmi dobrý, rtg 0/0 , DNA, 5CX1/p 2.třída chovnosti, ZM, ZVV1, IPO3, SchH/VPG3, BH Více
Ajky Opavia Hof Klub.v., CAC, 2x Kraj.v., 5x V.tř. Quero Hartis CS x Ozirea Dany květ, rtg 0/0 ,ZM, ZVV1, IPO1, IPO V Více
Cherubina z Bakru Cherry Egidius x Hessy z Bakru, velmi dobrá, rtg 0/0 , DNA, 5CX1/P 2.třída chovnosti, BH, IPO1 Více
Chelzia z Klemova dvora Medd Gymor x Carmen Aspera CS, ZM, ZPO1, ZPS1, ZVV3, IPO3, SchH3, 2x Ú MM MSKS, 2xÚ MM ČKNO Více

Cherubina z Bakru

  • Otec: Cherry Egidius
  • Matka: Hessy z Bakru
  • Narozena: 31.7.2011
  • Bonitace: 5CX 1/P
  • RTG: DKK 0/0, DLK 0/0
  • Zkoušky: BH, IPO1
  • Výstava: VD

Rodokmen

I.generace II.generace III.generace IV.generace
Cherry Eqidius Tyson von der Schiffslache Olix von Karthago Boy von Haus-Klönne
Quinie von Karthago
Connie vom Körnerplatz Fado von Karthago
Gimmi von der Abfuhr
Nike Egidius Aly vom Vordersteinwald Troll von der bösen Nachbarschaft
Afra vom Haus Feller
Arne Egidius Bob z Kostolianskej cesty
Ida Eqidius
Hessy z Bakru Darny Ozarkuv sen Santo Vikar Dingo von Canneforde
Giori Vikar
Cita Anny-Mer Benn Boženka
Arma z Vaníčkova dvora
Wylma Vikar Jasper vom Schmiedegarten Lasco Westfalensproß
Exe vom Schmiedegarten
Rena di Oroval Chico vom Sonnenbring
Esta von der Grube Waldecke

Fotogalerie